วัดป่าเปอะ

DSCF9369

เวลาได้อ่านเรื่องราวสมัยอดีต ผมมักจะจินตนาการตามไปด้วยถึงเหตุการณ์ในยุคนั้น ว่ามันจะออกมายังไง

จะเรียกว่า “มโนภาพ” เอาก็คงถูก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น นอกจากคนอ่านจะต้องอาศัยจินตนาการอย่างล้ำลึกแล้ว คนเขียนเรื่องราวต้องมีศิลปะและชั้นเชิงในการเล่าเรื่องพอสมควร

เล่าแบบไหนให้ตัวหนังสือมีชีวิต มีตัวตน และอารมณ์ร่วมดีที่สุด นั่นแหละเป็นเป้าหมายปลายทางอันรื่นรมย์ที่คนอ่านอยากจะรับ

DSCF9383

ล่าสุดมีโอกาสได้มาเที่ยววัดป่าเปอะ ในตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี ซึ่งภายหลังจากทราบข้อมูลประวัติวัดมาอย่างคร่าวๆ แล้ว แน่นอนว่าผมจินตนาการตามไปด้วยกับเรื่องราวที่ได้รับรู้

มูลเหตุเกิดของการตั้งชื่อวัดป่าเปอะนั้น จะบอกว่าแปลกอยู่หน่อยๆ ก็คงใช่ เมื่ออาศัยเรื่องของการเดินทางมาฉลองวัดสมัยก่อนมาตั้งเป็นชื่อ

DSCF9374

ครานั้นชาวบ้านต้องลำบากในการเดินทางมาวัด เนื่องจากเกิดฝนตกหนักจนถนนลื่นแฉะมีแต่โคลน (ขี้เปอะ) และด้วยเหตุนี้ จึงได้เสนอให้ตั้งชื่อวัดว่า “วัดป่าเปอะ”ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ทั้งนี้คนที่เสนอชื่อก็คือ พระพรหม ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างวัด ก่อนต่อมาจะจำพรรษาอยู่ที่นี่

DSCF9377

วัดป่าเปอะ ตามประวัติบอกเล่าว่า สร้างเมื่อ พ.ศ. 2204 ครานั้นเจ้าตุ๊หลายชายของหมื่นสารได้บวชแล้วจำพรรษาที่วัดนันทาราม ตำบลไชยสถาน โดยมีนายพรหมซึ่งเป็นคนรับใช้บวชเป็นพระคอยรับใช้ตามเป็นผู้สร้างวัดขึ้น เมื่อฉลองวัดแล้วพระเจ้าตุ๊ให้พระพรหมจำพรรษาที่วัดป่าเปอะจนสิ้นอายุขัย

DSCF9376

สำหรับสิ่งที่น่าสนใจในวัดแห่งนี้ ก็จะประกอบด้วย วิหารทรงแบบพื้นเมือง ศาลาการเปรียญเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวรูปทรงพื้นเมืองไทยภาคเหนือ ศาลาบำเพ็ญบุญชั้นเดียวทรงล้านนา กุฏิสงฆ์ 2 ชั้นรูปทรงล้านนา อุโบสถปูชนียวัตถุประกอบด้วย เจดีย์ พระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน พระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนรักปิดทอง และพระพุทธรูปหล่อด้วยทองลงรักปิดทอง

DSCF9368

DSCF9370

ที่เห็นโดดเด่นกว่าใคร น่าจะเป็น เจดีย์ ที่ข้างในตรงฐานด้านล่างประดิษฐาน พระสังกัจจายน์ หรือ พระมหากัจจายนเถระ พระอรหันต์ ในพระพุทธศาสนาผู้มีปัญญามาก เป็นผู้เลิศในทางอธิบายธรรม เป็นเลิศในลาภ สักการะ โภคทรัพย์ และเสน่ห์เมตตามหานิยมทั้งปวง โดยเดิมทีนั้น พระสังกัจจายน์ เป็นผู้มีรูปกายงดงามสง่า ผิวพรรณสุกใสเปล่งปลั่งดั่งทองคำ อันเนื่องจากอานิสงส์ที่เคยถวายทองคำ ก่อสร้างเจดีย์ในชาติปางหนึ่ง

DSCF9371

DSCF9373

สำหรับใครที่สนใจจะมากราบไหว้ สักการบูชา เพื่อให้บังเกิดความเป็นสิริมงคล 3 ประการคือ โชคลาภ/ความอุดมสมบูรณ์ ,สติปัญญา, ความงามและความมีเสน่ห์ ก็เชิญมาได้ที่วัดป่าเปอะ ส่วนไหว้แล้วชีวิตจะดีขึ้นหรือไม่นั้น สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน ก็ต้องเป็นคนที่อยู่ในศีลในธรรมควบคู่กันไปด้วย