วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

วัดพระธาตุดอยสุเทพตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพ อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่  ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,053 เมตร ซึ่งในอดีต นับแต่พระเจ้ากือนาทรงดำริให้สร้างวัดขึ้นเมื่อต้นพุทธศตวรรษที่ 19 และโปรดให้สร้างเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุที่พระมหาสุมนเถระอัญเชิญมาจากสุโขทัย จนถึงปี พ.ศ. 2476 ผู้ที่เดินทางขึ้นไปสักการะพระบรมธาตุที่ประดิษฐานอยู่บนยอดดอยสูง ต้องเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งเพราะต้องใช้เวลานานกว่า 5 ชั่วโมงกับการเดินทางไต่ความสูงชัน ผ่านป่ารกทึบเพราะยังไม่มีถนนหนทางสะดวกสบายเช่นปัจจุบัน กระทั่งถึง พ.ศ. 2477 ครูบาศรีวิชัยเป็นผู้นำชาวบ้านดำเนินการสร้างถนนขึ้นสู่พระธาตุดอยสุเทพสำเร็จในเวลาเพียง 5 เดือน 22 วัน ผู้มาเยือนเมืองเชียงใหม่และมีผู้ศรัทธาจึงเดินทางขึ้นไปสักการะพระบรมธาตุได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งกว่าเดิม

ภาพงามอันเป็นที่จดจำของวัดพระธาตุดอยสุเทพคือเจดีย์สีทองอร่ามเรื่อเรือง ศิลปะแบบเชียงแสน ฐานสูงย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยม ซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมธาตุสำคัญ อันเป็นพระธาตุประจำปีเกิด ปีมะแม เจดีย์งดงามด้วยพุทธศิลป์แบบล้านนาราบรอบองค์เจดีย์เป็นจุดชมวิวที่มองเห็นเมืองเชียงใหม่ได้กระจ่างตา ในช่วงเย็นโพล้เพล้จนถึงค่ำมืด แสงระยิบระยับจากตัวเมืองที่ขยายเติบโตในหุบเขาที่ราบเบื้องล่างนั้นก็ดูพริบพราวราวกับดาวบนดินเลยทีเดียว