วัดร้องขุ้ม

DSCF1607

ถ้าให้พูดถึงวัดที่น่าสนใจใน อ.สันป่าตอง หนึ่งในนั้นต้องมีชื่อของ วัดร้องขุ้มรวมอยู่ด้วย

วัดร้องขุ้ม เดิมชื่อ วัดแสนตองไจยจ๊ะนะบุญยืน หรือ วัดหมากกับตอง ตั้งอยู่หมู่บ้านร้องขุ้ม ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ตามประวัติ สร้างเมื่อ พุทธศักราช 2240โดยแต่เดิมวัดร้องขุ้ม เป็นวัดหัวหมวดอุโบสถ ซึ่งเป็นวัดที่พระสงฆ์ในละแวกตำบลบ้านแม และใกล้เคียงทำสังฆกรรมมาแต่โบราณ จนถึงปัจจุบัน อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ วิหาร ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องเวสสันดรชาดก ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์ พระเจดีย์

DSCF1597

วัดร้องขุ้ม มีปูชนียบุคคลที่สำคัญของวัดคือ พระคุณเจ้าหลวงปู่ครูบาเจ้าบุญปั๋น ธมฺมปญฺโญมหาเถระ อดีตเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นพระอริยะคณาจารย์ที่มีศรัทธาสาธุชนให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก ท่านเป็นพระมหาเถระที่มีข้อวัตรปฏิบัติปฏิปทาที่งดงามยิ่ง เป็นศิษย์ในท่านครูบาเจ้าศรีวิไชย และท่านครูบาเจ้าอินทจักร รักษา และท่านครูบาญาณะ วัดท่าโป่ง และเป็นปูชนียบุคคลที่ศรัทธาชาวบ้านร้องขุ้มและทั่วไปเคารพรักศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง

DSCF1601

ส่วน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือปูชนียสถานประจำวัดร้องขุ้มมี พระเจ้าหลวง เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ก่ออิฐถือปูนศิลปะล้านนา ประดิษฐานเป็นพระพุทธปฏิมาประธานในวิหารของวัดร้องขุ้มมาตั้งแต่โบราณกาล พระเจ้าแสนตองไจยจ๊ะนะบุญยืน (พระเจ้าแสนทองชัยชนะบุญยืน) เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่เนื้อทองสำริด ศิลปะเชียงแสนสิงห์สาม ประดิษฐานบนกุฏิสงฆ์โฮงหลวงวัดร้องขุ้ม พระเจดีย์อ้อผญ๋า (พระธาตุอ้อผญ๋า) ศิลปะล้านนา หุ้มทองจั๋งโก๋ ลงรักปิดทองประดิษฐานอยู่หลังวิหารของวัดร้องขุ้ม อดีตจนถึงปัจจุบันใช้ในการพิธีอธิษฐานกินอ้อผญ๋าเป็นประจำทุกปีมาโดยตลอดตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน

DSCF1600

 

พระเจ้าสัพพัญญูตัญญาณ เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนศิลปะล้านนา ประดิษฐานเป็นพระประธานในอุโบสถวัดร้องขุ้มพระเจ้าทันใจสมปรารถนา เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนศิลปะล้านนาเชียงแสนสิงห์หนึ่ง ประดิษฐาน ณ มณฑปหอพระเจ้าทันใจ ที่ลานเจดีย์หลังวิหารของวัดร้องขุ้ม ทุกวันมีสาธุชนมากราบไหว้เป็นจำนวนมาก เพราะเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ที่ดลบันดาลให้สำเร็จสมปรารถนา กู่ครูบา (เจดีย์บรรจุอัฐิหลวงปู่ครูบาเจ้าบุญปั๋น และเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงปู่) ตั้งอยู่บริเวณเยื้องๆ หน้าวิหารของวัดร้องขุ้ม

DSCF1606

โดยรวมแล้วต้องบอกว่าวัดแห่งนี้ เป็นวัดที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก มีปูชนียสถานที่สำคัญหลายอย่าง รวมทั้งปูชนียบุคคลที่สำคัญของวัดคือ พระคุณเจ้าหลวงปู่ครูบาเจ้าบุญปั๋น ธมฺมปญฺโญมหาเถระ อดีตเจ้าอาวาส พระอริยะคณาจารย์ที่มีศรัทธาสาธุชนให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากอีกด้วย

DSCF1603

ใครผ่านไปแถวสันป่าตอง ลองแวะไปเที่ยวไหว้พระทำบุญที่นั่นกันได้ครับ