วัดศรีสุพรรณ

DSCF1421

บางทีก็ต้องมีใส่ที่อยู่กำกับด้วย (จริงๆ ก็ควรต้องใส่) เพราะชื่อวัดหลายๆ แห่งมักจะซ้ำกัน ฉะนั้นต้องเช็คกันให้ดีว่าตั้งอยู่ส่วนไหน

วัดศรีสุพรรณ ก็น่าจะเป็นหนึ่งในนั้น วัดนี้ตั้งอยู่ บ้านสันปูเลย ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2320 ตามประวัติวัดแจ้งว่า สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2300 โดยครูบาเจ้ามะโนวงศ์ พร้อมด้วยชาวบ้านร่วมกันสร้างวัดขึ้น ชื่อของวัดตามคัมภีร์ใบลาน เดิมชื่อวัดศรีช่างเคิ่ง ต่อมาประมาณ พ.ศ. 2426 เปลี่ยนเป็นวัดหัวข่วงหลวงปี พ.ศ. 2468 เปลี่ยนเป็นวัดหัวข่วง และปี พ.ศ. 2488 เปลี่ยนเป็นวัดศรีสุพรรณ

DSCF1424

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดนะครับ มีวิหารรูปแบบล้านนา ตัวอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่มีการสร้างผนังด้านข้างทั้งสี่ด้าน มีหน้าต่าง และช่องแสงโดยรอบทุกด้าน บริเวณผนังภายในเขียนด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนัง มีการยกเก็จของผัง ลักษณะโครงสร้างของอาคาร เป็นการผสมผสานระหว่าง โครงสร้างก่ออิฐฉาบปูน กับ โครงสร้างไม้ ส่วนเครื่องบนหรือหลังคา สร้างด้วยโครงสร้างไม้ในระบบเสาและคาน หลังคาเป็นทรงจั่วมีการซ้อนชั้นของหลังคาด้านหน้าสองชั้น หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผาหรือแป้นเกล็ด (หลังคาแผ่นไม้) ตัวด้านข้างของวิหารมีประตูทางเข้าทั้งสองฝั่ง ด้านหลังวิหาร มีเจดีย์ที่รับเอาอิทธิพลแบบอย่างจากวัฒนธรรมอื่นๆ เช่น สุโขทัย พุกาม มาผสมผสานกันพัฒนาจนเป็นรูปทรงใหม่ที่ลงตัวและใช้กันแพร่หลาย ส่วนด้านข้างของพระวิหารฝั่งซ้ายมือมีอุโบสถล้านนาหลังขนาดเล็กที่สภาพเก่าแก่พอสมควร

DSCF1421

DSCF1420

DSCF1423

สิ่งที่น่าสนใจต่อมาเป็นพระสีวลีเถระ หรือ พระสีวลี ประดิษฐานข้างๆ วิหารฝั่งขวามือ เป็นพระภิกษุสาวกเอตทัคคะของพระพุทธเจ้า นับเนื่องในพระอสีติมหาสาวก 80 องค์สำคัญในพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล โดยพระสีวลีเถระในความเชื่อของคนไทยเชื่อว่าผู้ใดได้บูชาพระสีวลีเถระแล้ว จะได้รับโชคลาภเงินทองไหลมาเทมา ซึ่งคนไทยก็เชื่ออีกว่าเคยมีผู้หนึ่งเคยได้รับมาแล้วในสมัยพุทธกาลก็คือ มีหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเกิดในตระกูลพ่อค้ามีนามว่า สุภาวดี นางได้เลื่อมใสศรัทธาพระพุทธศาสนา และนับถือพระสีวลีเถระเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเมื่อแม่นางได้ฟังธรรมจนลึกซึ้ง พระสีวลีก็ให้ศีลและให้พรว่า”จงเจริญรุ่งเรืองด้วยทรัพย์สิน เงินทองจากการค้าขาย เงินทองไหลมาเทมาสมความมุ่งมาดปรารถนาด้วยเถิด”หลังจากที่นางสุภาวดีได้รับพรจากพระสีวลีเถระแล้ว ไม่ว่านางและผู้เป็นบิดามารดาจะไปค้าขายที่ใด ก็จะขายดีเป็นเทน้ำเทท่า มีแต่กำไรหลั่งไหลเข้ามาทุกครั้งไป ซึ่งนางสุภาวดีนั้นได้เป็นที่รู้จักของคนไทยเป็นอย่างดี ซึ่งก็คือนางกวักนั่นเอง

DSCF1426

DSCF1427

และนั่นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของวัดศรีสุพรรณ ใน อ.หางดง กันครับ