วัดเมืองลัง

DSCF9209

มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่น่าสนใจเกี่ยวกับการตั้งชื่อวัดในเมืองเชียงใหม่

เรื่องนี้ใครขี้สงสัยหน่อยกับชื่อวัด คงพยักหน้าเห็นด้วย เนื่องจากทุกครั้งที่ชีพจรลงเท้าไปยังวัดต่างๆ ในเชียงใหม่ ชื่อเสียงเรียงนามมักจะแปลกหูแปลกตากันอยู่พอสมควร

อย่างที่ทราบกันมาตั้งแต่สมัยอดีต เชียงใหม่เป็นเมืองที่มีหลายชาติพันธุ์ หลายวัฒนธรรม และประเพณี ฉะนั้นอย่าแปลกใจ ถ้าการตั้งชื่อวัดจะพลอยได้รับอิทธิพลตามไปด้วย

จากเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งจำแนก การตั้งชื่อวัดจะแบ่งออกเป็น 12 หมวดด้วยกัน คือ ตั้งชื่อตามภูมิประเทศ ตั้งชื่อตามต้นไม้ ตั้งชื่อตามสิ่งก่อสร้างโบราณวัตถุและโบราณสถาน ตั้งชื่อตามเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ตั้งชื่อตามผู้ทำนุบำรุงวัด ตั้งชื่อตามสิ่งสำคัญทางพุทธศาสนา ตั้งชื่อตามชาติพันธุ์ของชาวบ้าน ตั้งชื่อตามความหวังสูงสุดในพระพุทธศาสนา ตั้งชื่อตามมงคลนาม ตั้งชื่อตามหมู่ช่างผู้ชำนาญ ตั้งชื่อตามทิศ และตั้งชื่อเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง

ยกตัวอย่าง เช่น วัดเมืองลัง ที่ถูกตั้งชื่อตามชาติพันธุ์ของกลุ่มชนในถิ่นนั้น ที่ถูกกวาดต้อน หรืออพยพมา

DSCF9199

ทั้งนี้ ถ้าหยิบเอาการตั้งชื่อวัดดังกล่าวมาอ้าง นั่นก็หมายความว่า วัดเมืองลัง ถูกสร้างขึ้นจากชาวเมืองลัง ที่อพยพมาจากเชียงตุง ในรัฐฉานของประเทศพม่า อันเป็นเมืองของชาวไทเขิน และชาวไทใหญ่ ที่ถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองเทียบเท่า เมืองเชียงใหม่แห่งล้านนาไทย และเมืองเชียงรุ่งแห่งสิบสองปันนา

DSCF9220

DSCF9215

DSCF9216

ส่วนสาเหตุการอพยพมา(น่า)จะเกี่ยวพันกับทางการค้าระหว่างเชียงตุงกับล้านนาตั้งแต่อดีต โดยมีพ่อค้าชาวจีนฮ่อเดินทางไปมาค้าขายในเส้นทางนี้

DSCF9198

วัดเมืองลัง ตั้งอยู่บ้านเมืองลัง ถนนป่าตัน ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ถูกสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2300 มีศาสนสถานหลายอย่างที่น่าสนใจภายในวัด เริ่มจากวิหารรูปแบบวิหารปิด มีโถงมุขด้านหน้า หน้าบันประดับปูนปั้นนารายณ์ทรงครุฑ ถัดจากวิหารมาถึงส่วนด้านหลังมีเจดีย์ รูปทรงอิทธิพลพม่า – มอญ โดยมีเจดีย์บริวารล้อมรอบ และสิงห์ประดับทั้ง 4 มุม

DSCF9211

DSCF9208

DSCF9205

จากนั้นบริเวณโซนหลังของวัด เป็นที่ตั้งของอุโบสถ และหอไตร แบบ 2 ชั้น ครึ่งตึกครึ่งไม้ ลักษณะมีมุขยื่นด้านหน้าทั้ง 2 ชั้น ประดับด้วยลวดลายไม้แกะสลัก หลังคามุงด้วยกระเบื้องหางตัดแหลม สวยงามดี ส่วนที่ใกล้ๆ กันกับหอไตร ฝั่งขวามือเป็นที่ประดิษฐานของพระเจ้าทันใจสมปรารถนา

DSCF9201

DSCF9200

DSCF9212

โดยภาพรวมแล้ว วัดเมืองลัง มีความโดดเด่นในด้านสถาปัตยกรรมที่สวยงามแห่งหนึ่ง โดยเฉพาะเจดีย์รูปทรงอิทธิพลพม่า – มอญ ที่มีความแปลกตาและสวยงามมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร และที่ถูกใจสุดๆ สำหรับตัวเอง คงเป็นสิงห์ประดับทั้ง 4 มุม รอบองค์เจดีย์ ที่กินขาดเรื่องความงามและความแปลกกว่าชาวบ้านอย่างสุดๆ