วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

วัดพระธาตุดอยสุเทพตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพ อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่  ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,053 เมตร ซึ่งในอดีต นับแต่พระเจ้ากือนา อ่านต่อ