Rock Me Burgers แฮมเบอร์เกอร์เชียงใหม่ อาหารสไตล์อเมริกัน

แฮมเบอร์เกอร์ อาหารสไตล์อเมริกัน ปัจจุบันสามารถสั่งมาทานที่บ้านได้ แต่ถ้าอยากได้บรรยากาศ เหมือนเข้าไปนั่งทานที่ อเมริกา ลองไปได้ที่ ร้าน Rock Me Burge อ่านต่อ