ร้านดินดี เชียงใหม่ จิบชา กินอาหารสุขภาพ

ร้านดินดี เชียงใหม่ จิบชา กินอาหารสุขภาพกัน

ร้านดินดี  ที่อยู่ : ถนนนิมมานเหมินทร์ สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200 อยู่ภายในบริเวณหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลาเปิด อ่านต่อ