ทานพิซซ่า ที่ The Duke’s Chaingmai

หลายเดือนก่อนหน้านี้ ผมโดนโปรโมชั่นของพิซซ่า ฮัท มากะซวกลูกตา พลางทำหน้าเย้ายวนว่าเอ็งจงมาซื้อเถอะ กระบวนการค้นหาร้านพิซซ่ากำลังเริ่มขึ้น นิ้วผมจิ้มสม อ่านต่อ