วัดแม่แรม

DSCF1183

ก่อนจะพาตัวเองไปเที่ยวยังน้ำตกตาดหมอกใน อ.แม่ริม ระหว่างทางไป เลยถือโอกาสแวะมาเที่ยวที่วัดแม่แรม กันก่อนครับ ซึ่งตั้งอยู่ใน ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

วัดแม่แรม ตามประวัติบอกเล่าว่า ได้เริ่มแผ้วถาง เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2425 ตอนนั้นไสร้างศาลาขึ้น 1 หลังมุงด้วยใบตอง และกุฏิ หลังจากนั้น ได้มีการปรึกษากับศรัทธาญาติโยมในหมู่บ้าน ก่อนจะสร้างเรือนสร้างวิหารชั้น 1 หลัง และได้วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1-7 เมษายน 2434

DSCF1187

มาสำรวจภายในวัดกันบ้าง ทางเข้าวัดอีกฝั่งจะเป็นบันไดนาค ทอดยาวขึ้นมาตามเนินมาสู่วิหาร บันไดนาคถูกสร้างตาม ตามคตินิยมที่บอกว่า นาคเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่คู่ควรกับสถาบันอันสูงส่ง เช่น นาคสะดุ้ง ที่ทอดลำตัวยาวตามบันได ซึ่งในประติมากรรมไทย มักจะเห็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับนาคได้เสมอ โดยเฉพาะตามอาคารวัดต่างๆ หลังคาอาคารที่สร้างขึ้นสำหรับสถาบันพระมหากษัตริย์ และสถานบันศาสนสถาน

DSCF1188

จากบันไดนาคมาจนสิ้นสุด ตรงประตูทางเข้าวัดตะมีรูปปั้นสิงห์ล้านนาอยู่สองตัว ซึ่งการนำสิงห์มาประดับเช่นนี้ ก็เพื่อแสดงว่า เป็นสัตว์ที่มีพลัง อำนาจสามารถขับไล่สิ่งอัปมงคลและสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้าเขตวัดและอารามได้ (ตามความเชื่อของจีน) ซึ่งวัดที่มีรูปปั้นสิงห์เฝ้าหน้าประตูวัดนั้น ส่วนใหญ่มักจะพบเห็นได้ตามวัดทั่วไป ในภาคเหนือของประเทศไทย อันได้รับอิทธิจากพม่า ซึ่งล้านนาเองแต่ก่อนเคยเป็นเมืองขึ้นของพม่า

DSCF1183

วิหารวัดแม่แรม เป็นวิหารรูปแบบล้านนา วิหารรูปแบบล้านนา ตัวอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่มีการสร้างผนังด้านข้างทั้งสี่ด้าน มีหน้าต่าง และช่องแสงโดยรอบทุกด้าน บริเวณผนังภายในเขียนด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนัง มีการยกเก็จของผัง ลักษณะโครงสร้างของอาคาร เป็นการผสมผสานระหว่าง โครงสร้างก่ออิฐฉาบปูน กับ โครงสร้างไม้ ส่วนเครื่องบนหรือหลังคา สร้างด้วยโครงสร้างไม้ในระบบเสาและคาน หลังคาเป็นทรงจั่วมีการซ้อนชั้นของหลังคาด้านหน้าสองชั้น หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผาหรือแป้นเกล็ด (หลังคาแผ่นไม้) ตรงบันไดทางเข้าวิหาร มีรูปปั้นสิงห์อยู่สองตัว

DSCF1186

DSCF1184

ถัดมาข้างๆ วิหารเป็นเจดีย์รูปแบบล้านนาสีทองอร่าม ที่รับเอาอิทธิพลแบบอย่างจากวัฒนธรรมอื่นๆ เช่น สุโขทัย พุกาม มาผสมผสานกันพัฒนาจนเป็นรูปทรงใหม่ที่ลงตัวและใช้กันแพร่หลาย พระเจดีย์แบบล้านนานี้เป็นเจดีย์ทรงกลมเป็นฐานสูงสี่เหลี่ยมย่อเก็จ เน้นชั้นมาลัยเถาที่ขยายใหญ่ขึ้น ยกสูงขึ้น องค์ระฆังถูกลดความสำคัญลงจนเหลือขนาดเล็ก มีบัวรัดรอบองค์ระฆังตามแบบพุกาม บัลลังก์ย่อเหลี่ยม

โดยรวมแล้ว ต้องบอกว่าวัดแม่แรม แม้จะเป็นวัดเล็กๆ แต่ก็มีความสวยงาม และความน่าสนใจ ไม่แพ้วัดอื่นๆ ใน อ.แม่ริม กันครับกระผม