วัดท้าวบุญเรือง

DSCF1403

ยังคงวนเวียนกับการเที่ยววัดใน อ.หางดงกันครับ คราวนี้จะพามาทำความรู้จักกับวัดท้าวบุญเรือง 

วัดท้าวบุญเรือง จากอดีตไม่เป็นที่แน่ชัดว่าผู้ที่มาบุกเบิกในพื้นที่นี้เป็นผู้ใด  จากคำบอกเล่ากล่าวว่าสมัยก่อนที่วัฒนธรรมล้านนารุ่งเรือง  มีบุคคล  3  คน  โดยใช้ศัพท์นำหน้าว่าท่านท้าว  ได้แก่ ท้าวบุญเรือง  ท้าวผายู  ท้าวคำวัง  ทั้งสามท่าน ได้ปักหลักสร้างถิ่นฐานบนแผ่นดินล้านนา โดยกำหนดให้แยกกันอยู่ จากเหนือลงใต้ เมื่อมีถิ่นฐานมั่นคงแล้วทั้งสามจึงตั้งชื่อถิ่นฐานตามชื่อของตนเอง  จึงเชื่อกันว่าบริเวณบ้านท้าวบุญเรือง ปัจจุบันนี้น่าจะเป็นหมู่บ้านที่บ้านท้าวบุญเรืองได้ปักหลักสร้างเมืองตั้งแต่ในสมัยโบราณที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเอง

DSCF1405

ต่อมาเมื่อเป็นชุมชนที่ใหญ่ขึ้น ตามความเชื่อโบราณก็ต้องมีวัดประจำหมู่บ้านดังนั้นจึงได้มีความพยายามจะสร้างวัด  โดยเปลี่ยนที่สร้างใหม่ถึง 4 แห่ง และมาสร้างสำเร็จเป็นวัดท้าวบุญเรืองได้ในแห่งที่ 5  คือ “วัดท้าวบุญเรือง” ในปัจจุบัน  ซึ่งเป็นวัดที่มีโครงสร้างสวยงามแห่งหนึ่งของตำบล

DSCF1397

สิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจ เริ่มต้นที่พระวิหาร เป็นวิหารปิด ที่มีการสร้างผนังด้านข้างทั้งสี่ด้าน มีหน้าต่าง และช่องแสงโดยรอบทุกด้าน บริเวณผนังภายในเขียนด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนัง ตัวอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีการยกเก็จของผัง ลักษณะโครงสร้างของอาคาร เป็นการผสมผสานระหว่าง โครงสร้างก่ออิฐฉาบปูน กับ โครงสร้างไม้ ส่วนเครื่องบนหรือหลังคา สร้างด้วยโครงสร้างไม้ในระบบเสาและคาน หลังคาเป็นทรงจั่วมีการซ้อนชั้นของหลังคาด้านหน้าสองชั้น สัมพันธ์กับการยกเก็จของผัง หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผาหรือแป้นเกล็ด (หลังคาแผ่นไม้)

บริเวณหน้าวิหารมีท้าวเวสสุวรรณ หรือท้าวกุเวร เป็นเทพหรือยักษ์ที่ปรากฏอยู่ทั้งในศาสนาพุทธและพราหมณ์และมีผู้นิยมกราบไหว้กันมาก ตามคติความเชื่อทางศาสนาพุทธกล่าวไว้ในพระสูตรที่ชื่อว่า “อาฏานาฏิยะ”ว่า ท้าวกุเวรเป็นหนึ่งในท้าวจตุมหาราชผู้ครองสวรรค์ชั้น จตุมหาราชิกา (สวรรค์กามาวจร ชั้นที่ 1)

DSCF1402

DSCF1403

ส่วนบริเวณด้านหลัง วิหารเป็นเจดีย์รูปแบบล้านนาสีทองอร่าม ที่รับเอาอิทธิพลแบบอย่างจากวัฒนธรรมอื่นๆ เช่น สุโขทัย พุกาม มาผสมผสานกันพัฒนาจนเป็นรูปทรงใหม่ที่ลงตัวและใช้กันแพร่หลาย พระเจดีย์แบบล้านนานี้เป็นเจดีย์ทรงกลมเป็นฐานสูงสี่เหลี่ยมย่อเก็จ เน้นชั้นมาลัยเถาที่ขยายใหญ่ขึ้น ยกสูงขึ้น องค์ระฆังถูกลดความสำคัญลงจนเหลือขนาดเล็ก มีบัวรัดรอบองค์ระฆังตามแบบพุกาม บัลลังก์ย่อเหลี่ยม

DSCF1404

โดยรวมแล้ววัดท้าวบุญเรือง เป็นวัดที่มีความสวยงามในด้านสถาปัตยกรรมเกี่ยวกับพุทธศาสนาอันน่าสนใจให้เราได้ศึกษาและค้นคว้าเพิ่มเติมครับ